AFA EL MIRADOR
AFA EL MIRADOR

Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'expossen a continuació les dades identificatives de la organització.

 

Denominación social:

AFA EL MIRADOR

 

Número de identificación fiscal:

G61887766

 

Domicilio social:

ANDROMEDA, 4

08757 CORBERA DE LLOBREGAT

 

Correo electrónico:

afaelmirador@gmail.com

 

Teléfono:

936881772

 

Aquest lloc ha estat creat per Afa El Mirador amb caràcter informatiu i per a l'ús personal dels usuaris. A través d'aquest avís legal, es pretent regular l'accès i l'ús d'aquest lloc Web, així com la relació entre el lloc Web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc Web s'accepten els següents termes i condicions així com la Llei de protecció de dades Personals.

 

El simple accés a aquest lloc Web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Afa El Mirador i l'usuari.

 

L'accés i la navegació en aquest lloc Web, suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en el mateix.

 

Protecció de dades

Apa el Mirador (en endavant AFA EL MIRADOR): política de protecció de dades de caràcter personal.

En la seva qualitat d’usuari, AFA EL MIRADOR els informa de la seva política de protecció de dades de caràcter personal per a que lliure i voluntàriament pugui decidir facilitar al APA EL MIRADOR les dades personals que le puguem requerir per accedir als diferents serveis i continguts oferts en la nostre Pàgina Web. Les dades de caràcter personal sols es recolliran pel seu tractament quant siguin adequats, pertinents i no excessius en relació a l’àmbit i les finalitats per a les que s’hagin obtingut. En la mesura del possible i en col·laboració, com a usuaris i titulars de les dades de caràcter personal, seran posats al dia de forma que es corresponguin a la veracitat de la situació actual de l’usuari. Conforme a lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de

Caràcter personal, l’informem que:

1.Depenent dels serveis i en funció dels continguts als que s’accedeixi, el subministrament de les dades sol·licitades podrà ser de caràcter voluntari o obligatori i seran utilitzats per AFA EL MIRADOR per la prestació de serveis, tramitació de sol·licituds i gestió, formalització, estudis estadístics, realització d’enquestes i diagnòstics personals, així com l’enviament d’informació del seu interès i promocional per qualsevol mitjà, referida a les activitats que AFA EL MIRADOR desenvolupi o gestioni, revista, àlbums fotogràfics, etc, sempre i quan l’usuari no si oposi a les esmentades comunicacions i donant per acceptades les condicions, en la forma establerta per cada cas en concret.

2.Al enregistrar-se a l’accés a usuaris enregistrats, o en el seu cas, al validar les sol·licituds o formularis electrònics de la web, l’usuari consenteix expressament que AFA EL MIRADOR li pugui remetre comunicacions a través de correu electrònic o qualsevol mitja de comunicació electrònic equivalent amb les finalitats mencionades en l’apartat primer. No obstant lo anterior en el suposat de que no desitgi rebre comunicacions electròniques sobre les activitats, podrà revocar el seu consentiment, dirigint-se per escrit a Afa El Mirador , carrer Andròmeda, 4 08757 Corbera de Llobregat, Barcelona.

3.Als efectes indicats, i per al millorcompliment i gestió dels serveis, les seves dades personals podran ser incloses en un fitxer pel seu tractament i conservació.

4. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, per escrit a : Afa El Mirador , carrer Andròmeda,4 08757 Corbera de Llobregat, Barcelona.


5. AFA EL MIRADOR ha adoptat els nivells de protecció de dades legalment requerits i ha instal·lat tots els mitjans i mesures al objecte d’evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat d’internet no son inexpugnables. Conseqüentment, AFA EL MIRADOR no garanteix que tercers no autoritzats i actuant il·legítimament, puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan de la pàgina i dels serveis oferts per la mateixa i per tant: NO ES RESPONSABILITZA PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES POGUÉSSIN DEURE AL CONEIXEMENTQUE PUGUIN TENIR TERCERS NO AUTORITZATS, ACTUANT IL·LEGÍTIMAMENT, AL VOLTANT DE LA CLASE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES Y CIRCUMSTÀNCIES DE LA UTILITZACIÓ O ÚS QUE ELS USUARIS FACIN DEL PORTAL I DELS SERVEIS ESMENTATS.

6. En el cas de que per a una millor gestió i prestació dels serveis es realitzin accessos a dades per compte de tercers, AFA EL MIRADOR garanteix el manteniment de la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. Quan sigui procedent ser convenientment advertida la cessió a l’usuari, detallant la identitat de la cessionaria i la finalitat de la mateixa.

7. AFA EL MIRADOR podrà cedir les seves dades de caràcter personal a Administracions públiques i empreses i/o associacions del mateix àmbit, respectant estrictament tant la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, com la present Política de Protecció de les esmentades dades.

8.Al accedir a aquesta Web s’accepta que AFA EL MIRADOR no serà responsable de cap conseqüència, danys o perjudicis que es derivin de tal accés o ús de la informació de l’anomenada Web o per l’accés a altres matèries a internet a través de les connexions amb aquesta Web.

9.El material contingut en aquesta Web és propietat de AFA EL MIRADOR o en el seu cas dels seus propietaris. L’accés a ell no implica tenir la llicència per a la seva reproducció i/o distribució i no esta permès fer-ho sense el consentiment de AFA EL MIRADOR o dels seus propietaris.

10. L’usuari, en aquest cas, Pare/tutor, Mare/tutora, accepten expressament que les imatges preses en activitats relacionades amb AFA EL MIRADOR, ja sigui en fotografies o vídeo, puguin ser incloses a la nostre Web, així com a qualsevol publicació de AFA EL MIRADOR. AFA EL MIRADOR es compromet a no cedir cap d’aquestes imatges, excepte en els suposats descrits, a tercers i quan hagin de ser cedides, serà comunicat a través d’aquesta mateixa Web. 

10.1. En el cas de no autoritzar el tractament de les seves dades personals (mare/tutora -pare/tutor) , així com el dels seus fills, no es podrà emetre cap document per part de AFAMIRADOR, a la pròpia escola, activitats extraescolars, pàgina Web, revista, i a tots aquells mitjans o empreses que així ho requereixin.

10.2. En el cas de no autoritzar les imatges de vostès (mare/tutora – pare/tutor), així com les dels seus fills/filles, aquestes no es podran incloure en cap publicació de l’escola, ni Web o vídeos i de tots aquells mitjans o empreses que així ho requereixi. En cas de realitzar AFA EL MIRADOR qualsevol esdeveniment en el que es realitzin fotografies o vídeos, abans seran avisats, per a que vostès com a pares/mares i/o tutors/tutores, prenguin lliurement la decisió voluntària, de que els seus fills assisteixin a tal esdeveniment. Preservant el dret a la majoria de pares/mares – tutors/tutores a que es prenguin les anomenades imatges i davant la impossibilitat tècnica de fer fotografies o vídeos retallats, eliminant aquells nens o nenes que no tinguem la preceptiva autorització corresponent, recomanarem la no assistència als esdeveniments en els que es prenguin imatges o vídeos per part de AFA EL MIRADOR.  

11. Tant les imatges o vídeos, podran a criteri de AFA EL MIRADOR (junta directiva) estar protegits exclusivament per a usuaris i membres de AFA EL MIRADOR, dins la nostre Web.

 


AFA EL MIRADOR

 

 

 

Contacte:

AFA EL MIRADOR
ANDROMEDA 4
08757 CORBERA DE LLOBREGAT

Telèfon: 936881772

 e-mail: afaelmirador@gmail.com

WhatsApp: 618488904

¿Vols col·laborar amb l'AFA?

Si vols prendre part en les nostres activitats o unir-te a la junta de l'AFA, pots utilitzar el nostre formulari de contacte per rebre informació. ¡Us hi esperem!

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© APA EL MIRADOR

Página web creada con 1&1 IONOS Mi Web.